Pendataan Mahasiswa MBKM PS-TP TA. 2022/2023 Semester Genap

KOORDINATOR PS TEKNOLOGI PANGAN

PENGUMUMAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ANGKATAN 2021/2022

Diberitahukan kepada Mahasiswa PS-Teknologi Pangan 

berikut merupakan Daftar Dosen Pembimbing Skripsi Angkatan 2021/2022 

 

EnglishIndonesian